Base On-line

Cita prèvia i altres serveis

Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

El perfil de contractant difon l'activitat contractual de BASE-Gestió d'Ingressos amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.

Access al perfil del contractant de BASE-Gestió d'Ingressos.

Per a més informació contacteu amb:
Servei d'Assessoria Jurídica i Contractació
Carrer de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 402
Fax 977 227 302
Horari d'atenció al públic: de 9h a 14h.