Base On-line

Atenció ciutadana

Dades de contacte

Serveis Centrals

C. de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 400
Fax 977 258 457

Atenció a l'usuari

u.atenciousuaris@base.cat

Multes de trànsit

C. de l'Assalt, 12 baixos
43003 Tarragona
Tel. 977 253 413
Fax 977 253 425

Recaptació executiva

C. de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 409

  • Embargament de comptes corrents i
    de devolucions tributàries de l'AEAT: 977 253 412
  • Embargament de sous, salaris i pensions: 977 258 450
  • Embargament de vehicles: 977 253 408
  • Embargament de béns immobles: 977 253 418
  • Unitat de fallits i derivacions: 977 253 404

Per rebre atenció individualitzada us heu de personar en qualsevol oficina de la Xarxa d’oficines de BASE.

Gestió cadastral

C. de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 417
Fax 977 258 453

Per rebre atenció individualitzada us heu de personar en qualsevol oficina de la Xarxa d’oficines de BASE.

Inspecció i Comprovació

C. de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 222 553
Fax 977 222 375

Xarxa d’oficines

BASE disposa d’una Xarxa d’oficines distribuïdes per tota la província de Tarragona per donar una atenció personalitzada i facilitar l’acompliment de les obligacions tributàries dels ciutadans.