Base On-line

BASE

Sol·licituds i tràmits destacats

10/05/2023  |  Base - Gestió d'Ingressos

Destaquem a continuació les sol·licituds i tràmits recomanats, que podeu fer a la Seu electrònica de BASE, per dur a terme el compliment dels terminis de pagament de l’exercici en curs i evitar desplaçaments a les nostres oficines:

Més informació:

  • Tràmits amb certificat digital: seleccionar el botó “Entrar” per accedir a “BASE on-line” i identificar-se amb certificat digital, @clave o amb idCAT Mòbil. Un cop identificat, accedir al tràmit o sol·licitud desitjat. 
     
  • Cita prèvia: podeu realitzar aquestes operatives presencialment a la nostra xarxa d’oficines demanant Cita prèvia (per la Seu electrònica o bé als telèfons de la xarxa d’oficines). Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració sols podran demanar Cita prèvia quan el tràmit no estigui disponible a la Seu electrònica de BASE.
     
  • Telèfons d’atenció a l’usuari: 977 25 34 00 o bé podeu contactar amb el telèfon indicat a la capçalera de la carta de pagament.
Tornar a Sala de Premsa