Catàleg de serveis

Àmbit d’actuació de BASE per als ajuntaments

La gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la comprovació de tot tipus de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic i privat;

La informació, l’assistència, l’orientació, l’assessorament i el finançament a les administracions públiques gestionades;

L’elaboració i el manteniment dels sistemes d'informació que permeten la prestació dels serveis;

La realització de totes les activitats complementàries que són necessàries per millorar l'eficàcia en la seva actuació.

Serveis específics de BASE per als ajuntaments

Carta de Serveis de BASE-Gestió d’Ingressos

Aquest document recull informació dels serveis que BASE ofereix als ajuntaments, dels compromisos que pren per afavorir que el nivell del servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i fer aportacions o suggeriments.

Descarrega la Carta de Serveis de BASE-Gestió d’Ingressos