• Santa Oliva

  Escut de l'Ajuntament de Santa Oliva

  Adreça: C. Mossèn Josep M Jané, 19-21, 43710, Santa Oliva (Tarragona)
  Telèfon: 977 679 663
  Web: www.santaoliva.altanet.org

  Oficina El Vendrell

  • Adreça: C. Narcís Monturiol, 24-26 local 1 bis
  • Telèfon: 977660129
  • Email: o.vendrell@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  10 Multes trànsit No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No
  38 Ocupació: Parades mercat municipal No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No
  63 IBI BICE No
  66 Sancions administratives No No No
  68 Connexió Clavegueram No No
  70 Taxa empresa subministrament No No No
  80 Ocupació: Fires i festes No No No
  131 Danys contractuals No No No
  146 Taxa de neteja de solars No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  LLAR D'INFANTS Del 31/01/2023 al 31/03/2023
  LLAR D'INFANTS Del 28/02/2023 al 28/04/2023
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 28/02/2023 al 28/04/2023
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  LLAR D'INFANTS Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  LLAR D'INFANTS Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  LLAR D'INFANTS Del 31/05/2023 al 31/07/2023
  TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  LLAR D'INFANTS Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  LLAR D'INFANTS Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  LLAR D'INFANTS Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  LLAR D'INFANTS Del 27/10/2023 al 29/12/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 27/10/2023 al 29/12/2023
  LLAR D'INFANTS Del 30/11/2023 al 31/01/2024
  LLAR D'INFANTS Del 28/12/2023 al 28/02/2024
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 29/01/2024 al 29/03/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005