• Botarell

  Escut de l'Ajuntament de Botarell

  Adreça: Pl. de l'Ajuntament, 5, 43772, Botarell (Tarragona)
  Telèfon: 977 826 130
  Web: www.botarell.altanet.org

  Oficina Reus

  • Adreça: C. Zorrilla, 1 Baixos
  • Telèfon: 977775320
  • Email: o.reus@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  24 Taxes agrupades No No No
  27 Execució subsidiària No No No
  35 Preus públics agrupats No No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 27/10/2023 al 29/12/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/01/2024 al 29/03/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005