Organització i normativa

Òrgans de Govern

Els òrgans de Govern de BASE són el Consell Rector, el president i el vicepresident. La composició, les atribucions i el règim jurídic són els que contenen els Estatuts de BASE.

Membres del Consell Rector de BASE

President : Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Vicepresident: Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
Vocals:
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
Il·ltre. Sr. Lluís Soler Panisello
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sr. Martí Carnicer Vidal
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Francesc Barbero I Escrivà
Il·ltre. Sr. Jordi Vinyals I Nogués
Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà I Benet
Il·ltre. Sr. José Luis Martín Garcia
Il·ltre. Sr. Rubén Viñuales Elias
Il·ltre. Sr. Edgar Fernández Blázquez

Secretària general: Sra. Pilar Sánchez Peña
Interventor: Sr. Tomàs Carbonell Vila
Tresorer : Sr. Francesc Cid Grau
Director: Sr. Jerónimo Curt del Prado
Gerent coordinador de serveis: Sr. Enrique Llorca Ayora
Secretari p.d.: Sr. Manel Jardí Boquera
 

Normativa