Perfil de contractant

El perfil de contractant difon l'activitat contractual de BASE-Gestió d'Ingressos amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.

A partir del 15 de juny de 2016, BASE canvia la plataforma tecnològica on resideix el perfil de contractant.

La informació de activitat contractual de BASE iniciada abans del 15 de juny es pot consultar en el perfil de contractant anterior.

Per a més informació contacteu amb:
Departament d'Assessoria Jurídica i Contractació
Carrer de Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 402
Fax 977 227 302
Horari d'atenció al públic: de 9h a 14h.