Banca telefònica

Modalitat exclusiva per als clients d’entitats amb servei de banca telefònica i que tinguin subscrit un conveni de col•laboració amb BASE-Gestió d’Ingressos:

  • BBVA
    Tel. 91 224 94 26
    En horari d'estiu: de dilluns a divendres, de 7 a 17.30 hores.
    En horari d'hivern: de dilluns a dissabte, de 7 a 17.30 hores.

Cal disposar de la carta de pagament del rebut que es vulgui pagar, per tal de poder introduir les dades que se sol·licitin.

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació de l’expedient.