Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que regulen les taxes i impostos vigents.

Consulteu les ordenances del vostre ajuntament.